[NEW] Fresh Fruit cake/Gravity cake/christmas cake/birthday cake/hanging cone cake/Chatori Chillar 2020

Fresh Fruit cake/Gravity cake/christmas cake/birthday cake/hanging cone cake/Chatori Chillar

Likes: 4 – Dislikes: 0

Fresh Fruit cake/Gravity cake/christmas cake/cone cake/birthday cake /hanging cone cake/Chatori Chillar

• Tooty frooty cake 🔗 – •
____________________________________________

#freshfruitcake#Gravitycake#ChatoriChillar
____________________________________________

Ingredients ~
Sugar syrup
Seasonal fruits
Whipped cream
Fruit crush
sugar syrup
Ice-cream cone
stick
____________________________________________

🎂🎁🎊🎊Happy Birthday Papa🎊🎊🎁🎂
cake birthday
[vid_tags]

2 thoughts on “[NEW] Fresh Fruit cake/Gravity cake/christmas cake/birthday cake/hanging cone cake/Chatori Chillar 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *