[NEW] Christmas log cake: Chocolate roll cake | 圣诞木柴蛋糕:巧克力蛋糕卷 2020

Christmas log cake: Chocolate roll cake | 圣诞木柴蛋糕:巧克力蛋糕卷

Likes: 14 – Dislikes: 0

这个月底就是圣诞节啦
今天我来配合主题,示范一款经典的木柴蛋糕
外表简约,也容易制作
不需要花俏的装饰
也可以让蛋糕很有圣诞气氛哦!

如果想看更多【拌点甜】的影片
记得订阅我的频道并开启小铃铛,
这样你才不会错过我的每部影片哦!
cake chocolate
拌点甜 honeyed,拌点甜,honeyed,christmas,christmas cake,christmas chocolate cake,merry christmas,圣诞主题蛋糕,圣诞蛋糕,圣诞主题,巧克力蛋糕,巧克力蛋糕卷,木头蛋糕,log cake,christmas log cake,圣诞木头蛋糕,圣诞木柴蛋糕,木柴蛋糕,简单木柴蛋糕,简单版木柴蛋糕,圣诞快乐,蛋糕,巧克力,蛋糕卷,巧克力卷,cake,chocolate,chocolate cake,chocolate roll cake,chocolate roll,christmas roll cake,christmas edition cake,圣诞蛋糕 拌点甜,木头蛋糕 拌点甜,christmas log cake honeyed,log cake honeyed,chocolate log cake,easy christmas,简单圣诞木头蛋糕,简约木头蛋糕

5 thoughts on “[NEW] Christmas log cake: Chocolate roll cake | 圣诞木柴蛋糕:巧克力蛋糕卷 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *