[NEW] RED VELVET CHEESE CAKE // Cream cheese frosting //Enoos world// 2020

RED VELVET CHEESE CAKE // Cream cheese frosting //Enoos world//

Likes: 40 – Dislikes: 0

Ingredients

All purpose flour-1 cup
Baking powder-1 tsp
Baking soda-1/4 tsp
Cocoa powder-1 tbsp

Egg-2
vanilla essence-1 tsp
oil-1/4 cup
Butter milk-1/2 cup
(milk-1/2 cup+vinegar-1 tsp)
Powdered sugar-1/2 cup
Gel red colour

frosting

cream cheese-400 gram
Unsalted butter-1/2 cup
powdered sugar-1 &hf cup
sugar syrup
white chocolate
cherries
cake cream
[vid_tags]

24 thoughts on “[NEW] RED VELVET CHEESE CAKE // Cream cheese frosting //Enoos world// 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *