[NEW] পারফেক্ট চকলেট হুইপড ক্রীম | Chocolate whipped ক্রিম | Cake cream recipe | Habiba's cooking studio 2020

পারফেক্ট চকলেট হুইপড ক্রীম | Chocolate whipped ক্রিম | Cake cream recipe | Habiba's cooking studio

Likes: 14 – Dislikes: 1

পারফেক্ট চকলেট হুইপড ক্রীম | Chocolate whipped ক্রিম | Cake cream recipe | Habiba’s cooking studio
cream,Cake cream recipe,Whipped Cream frosting

★Chocolate whipped cream

Whipped cream 1 cup (vivo brand)
Icing suger 3 tbls
Chocolate ganach 1/3 cup
Chocolate paste some drops
Jellatine 1/2 tsp

ক্রীম সম্পূর্ণ রেডি করে নরমাল ফ্রিজে এয়ারটাইট বক্সে রাখতে পারবেন ৩ দিন, এবং একইভাবে ডিপে রাখতে পারবেন ২ মাস পর্যন্ত, তবে ব্যাবহারের আগে অবশ্যই ৩০ সেকেন্ড বিট করে নেবেন, কেক এর ফিনিশিং ভালো আসবে এতে করে।

#whippedcream
#chocolatewhippedcream
#frosting
cake cream
vivo cream,vivo whipped cream,cake cream,liquid cream,powder whipped cream,how to store whipped cream,how to make birthday cake without oven,birthday cake recipe without oven,eggless black forest cake recipe,easy chocolate cake recipe,easy chocolate cake recipe without oven,easy chocolate cake decorating ideas,chocolate lace cake,birthday cake decoration,homemade chocolate cake,cake cream recipe,how to make whipped cream,whipped cream,birthday cake

3 thoughts on “[NEW] পারফেক্ট চকলেট হুইপড ক্রীম | Chocolate whipped ক্রিম | Cake cream recipe | Habiba's cooking studio 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *