[NEW] கேக் கிரீம்/homemade cake cream without blender/vedhuPriya's kitchen 2020

கேக் கிரீம்/homemade cake cream without blender/vedhuPriya's kitchen

Likes: – Dislikes:

welcome to vedhuPriya’s kitchen

homemade cake cream recipe/cake cream recipe/cream recipe/vanaspati cake cream recipe/vedhuPriya’s kitchen

Ingredients

vanaspati – 100gm
icing sugar – 1/2 cup (75gm)

இரண்டு பொருட்களில் சூப்பரான சுவையான கேக் கிரீம் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். வனஸ்பதி, ஐஸ்சிங் சுகர் இரண்டு பொருட்களில் ஈசியாக செய்யலாம் கேக் கிரீம். 30 நிமிடத்தில் சூப்பரான சுவையான கேக் கிரீம் ரெடி.

icing cake cream recipe

chocolate cake cream recipe

icing sugar recipe

butter paper & piping bag

#cakecream
#vedhupriyaskitchen
#homemadecakecreamrecipe
#vanaspaticakecream

subscribe to vedhuPriya’s kitchen 🔔 like 👍 share & comment. Try this recipe 👌.

HAPPY COOKING 😋😋

Thank you friends 🤩🤩
cake cream
homemade cake cream recipe in tamil,homemade cake cream recipe,homemade cake cream,cake cream recipe in tamil,cake cream recipe,cake cream,vanaspati cake cream recipe in tamil,vanaspati cake cream recipe,vanaspati cake cream,vedhuPriya’s kitchen

3 thoughts on “[NEW] கேக் கிரீம்/homemade cake cream without blender/vedhuPriya's kitchen 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *