[NEW] ഒരു പാക്ക് പാൽ കൊണ്ടൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ | how to make a Cake using a pack Milk | @ teenismytalk 2020

ഒരു പാക്ക് പാൽ കൊണ്ടൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ | how to make a Cake using a pack Milk | @ teenismytalk

Likes: 15 – Dislikes: 0

How to make a Cake using 1 pack milk :
ingredients:
Sponge Cake 1pcs
milk 1 pack
Sugar to taste
Strawberry essence 2-3 drops
Whipping Cream 1 Cup

teenismytalk
please support my Channel ,Subscribe,Like,
Share,Comment, Press Bell Icon All Option…thank you…..

Choco Vanilla Cake
make cake
[vid_tags]

6 thoughts on “[NEW] ഒരു പാക്ക് പാൽ കൊണ്ടൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ | how to make a Cake using a pack Milk | @ teenismytalk 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *