[NEW] Home Made Birthday Cake | Chocolate cake | ഒരു അടിപൊളി birthday കേക്ക് | Malayalam Vlog | VLOG 23 2020

Home Made Birthday Cake | Chocolate cake | ഒരു അടിപൊളി birthday കേക്ക് | Malayalam Vlog | VLOG 23

Likes: 17 – Dislikes: 0

#chocolatecake #birthdaycake #cake #homemade
Home Made Birthday cake, Chocolate cake, ഒരു അടിപൊളി birthday കേക്ക്

Ingredients :

1 cup = 200 ml

Whipping cream

whipping cream- 2 cup -400ml (puck)
Chocolate cream

Chocolate cream

Whipping cream- 6tbsp
Dark chocolate- 1 1/2 chocolate

Wet ingredients

Egg – 3
Vanilla essence – 1 tsp
Sugar powdered 3/4 cup
Sunflower oil 3/4 cup
Vinegar- 1/2 tsp
Chocolate cream

Dry ingredients

All purpose flour – 1 cup
Baking powder- 1 tsp
Baking soda- 1/4 tsp
Coco powder – 2 tbspn

Chocolate Ganache

Dark chocolate – 200 ml/frm
Whipping cream – 200 ml/grm
Butter – 2 tblspn
Sugar – 100 grm

Sugar syrup

Sugar – 1 cup
Water – 1/2 cup
make cake
bdaycake,ഒരു അടിപൊളി birthday കേക്ക്,birthday,chocolate,chocolate cake,#bdaycake

3 thoughts on “[NEW] Home Made Birthday Cake | Chocolate cake | ഒരു അടിപൊളി birthday കേക്ക് | Malayalam Vlog | VLOG 23 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *