[NEW] LOL 서프라이즈 케이크 만들기|How to make L.O.L. SUPRISE Cake 2020

LOL 서프라이즈 케이크 만들기|How to make L.O.L. SUPRISE Cake

Likes: 24 – Dislikes: 0

안녕하세요, 하라예요!
몇 년 전부터 인기가 어마어마한 L.O.L 서프라이즈 피규어 언박싱에 도전해봤어요~
어떤 캐릭터가 나올지 모르니까 하나 하나 포장을 뜯을 때마다 긴장되고 설레더라고요.
다들 이 재미에 하시나봐요~
언박싱해서 나온 캐릭터들을 2단 케이크에 예쁘게 장식하고
이소말트를 이용해 ‘반구’와 ‘막대 사탕’도 만들어 함께 장식해봤어요.
사랑스러움이 가득한 LOL 서프라이즈 케이크 만드는 법~
재미있게 봐주세요^^

☞ RMC 인스타그램
☞ 하라의 인스타그램

Font : Fontsempire.com

#LOLSUPRISE #unboxing #LOLCAKE
#LOL서프라이즈 #랜덤뽑기 #LOL언박싱
#이소말트사탕 #이소말트공예 #2단케이크
#sprinkles #isomalt #candy #figure #flex
make cake
[vid_tags]

20 thoughts on “[NEW] LOL 서프라이즈 케이크 만들기|How to make L.O.L. SUPRISE Cake 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *