[NEW] ഓവനോ കുക്കറോ ഇല്ലാതെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ?…How to make a cake without oven & pressure cooker 2020

ഓവനോ കുക്കറോ ഇല്ലാതെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ?…How to make a cake without oven & pressure cooker

Likes: 41 – Dislikes: 0

ഓവനോ കുക്കറോ ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കേക്ക്…..
How to make a cake

*****Ingredients ****

Bread

Whipping
cream

Chocolate syrup

Cherry

#cakewithoutoven #cake #cakewithbread #homemadecake #appoopanthadi #ashwin
#ashwin arun
how to make a cake
How to make a cake,APPOOPPANTHADI by ashwin,White forest cake in Malayalam,Black Forest cake,White forest cake,How to make a cake without oven,Oven,How to make a cake in coocker,Chocolate cake,Chocolate lava cake,Cake recipe without oven,3 ingredient cake,Biscuit cake,Cake recipe Malayalam,Eggless chocolate cake,Chocolate cake in pressure cooker,Oreo cake,Home made,Ashwin arun,aswin arun,ashwinarun

6 thoughts on “[NEW] ഓവനോ കുക്കറോ ഇല്ലാതെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ?…How to make a cake without oven & pressure cooker 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *