[NEW] mini haul + making a carrot cake!! 2020

mini haul + making a carrot cake!!

Likes: 9 – Dislikes: 0

Hi everyone! This week I decided to make Brenda a birthday cake, I hope you all enjoy the process! I will link the recipe I used to make the cake if you’re interested. Thank’s again for watching!

carrot cake recipe –

social media
instagram – @_cynthia.miranda
twitter – @cynthiaemiranda
how to make a cake
[vid_tags]

4 thoughts on “[NEW] mini haul + making a carrot cake!! 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *