[NEW] கேக் கிரீம் வீட்டில் இருக்கும் பொருட்களை வைத்து ஈஸியா செய்வது எப்படி? Homemade cake cream in tamil 2020

கேக் கிரீம் வீட்டில் இருக்கும் பொருட்களை வைத்து ஈஸியா செய்வது எப்படி? Homemade cake cream in tamil

Likes: 37 – Dislikes: 3

Homemade Cake cream in tamil | butter cream in tamil

homemade rosemilk essense/food colour

#cakecream
#homemadecakecream
#buttercream
#creamforcake
#homemadecream
#கேக்கிரீம்
#wippingcream
#homemadewippingcream
#lockdownrecipe
#lockdown
cake cream
[vid_tags]

8 thoughts on “[NEW] கேக் கிரீம் வீட்டில் இருக்கும் பொருட்களை வைத்து ஈஸியா செய்வது எப்படி? Homemade cake cream in tamil 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *