[NEW] Chocolate and Nutella Birthday Cake 2020

Chocolate and Nutella Birthday Cake

Likes: 10 – Dislikes: 1

Chocolate and Nutella birthday cakes layered with hobnob biscuits, more Nutella and Nutella frosting and decorated with hobnob minis, galaxy chocolate and a chocolate ganache.
Amazing
cake chocolate
[vid_tags]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *