[NEW] Home Made OREO Cake | ഓവൻ ഇല്ലാതെ അടിപൊളി ഓറിയോ കേക്ക് | M4 Tech | 2020

Home Made OREO Cake | ഓവൻ ഇല്ലാതെ അടിപൊളി ഓറിയോ കേക്ക് | M4 Tech |

Likes: 138537 – Dislikes: 18593

in this video, we will show you how to make an oreo cake in a very simple method without using the oven.
how to make a cake
oreo cake,oreo,cake,oreo cake malayalam,chocolate,cake recipes,biscuits,village food,village cooking,chocolate cake oreo,cake recipe,oreo shake,sponge cake,oreo biscuit cake,oreo cake without oven,m4 tech,m4tech,OREO CAKE MAKING,GIANT OREO

50 thoughts on “[NEW] Home Made OREO Cake | ഓവൻ ഇല്ലാതെ അടിപൊളി ഓറിയോ കേക്ക് | M4 Tech | 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *