[NEW] The Making of Sculpted Baby Cake 2020

The Making of Sculpted Baby Cake

Likes: 4520 – Dislikes: 639

The Making of a lifesize Baby Cake for sculpted cake competition, Cake 2006 at NEC Birmingham, UK by Michelle Wibowo. Michelle Sugar Art
how to make a cake
cake,baby,sugarcraft,decoration,sweet,michellesugarart

37 thoughts on “[NEW] The Making of Sculpted Baby Cake 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *