[NEW] ASMR MOUSE CAKE, CREAM PUFFS, MOCHI, ROLL CAKE, LAVA CAKE || KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR MOUSE CAKE, CREAM PUFFS, MOCHI, ROLL CAKE, LAVA CAKE || KWAI EATING VIDEO

Likes: 174 – Dislikes: 14

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@chii_ss01
@_min.yoon.min_

Video Source: Kwai App

#asmr #asmrcake #asmrdessert #asmrmousecake #asmrcreampuffs #asmrmochi #asmrrollcake #asmrlavacake #asmrsound #asmrfood #asmrlover #asmrmukbang #asmrvideo #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #sastifyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangfood #mukbangsound #mukbangasmr #mukbangshow #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #minyoonmin #cake #mousecake #mochi #rollcake #lavacake
cake cream
asmr,asmrcake,mukbang,cake,mochi,mousecake,rollcake,lavacake

4 thoughts on “[NEW] ASMR MOUSE CAKE, CREAM PUFFS, MOCHI, ROLL CAKE, LAVA CAKE || KWAI EATING VIDEO 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *