[NEW] ASMR GREEN TEA DESSERT || ROLL CAKE, CREAM PUFFS, TART, CREPE CAKE, LAVA CAKE || KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR GREEN TEA DESSERT || ROLL CAKE, CREAM PUFFS, TART, CREPE CAKE, LAVA CAKE || KWAI EATING VIDEO

Likes: 64 – Dislikes: 5

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@__ella.cc

Video Source: Kwai App
Kwai ID: jibao6777

#asmr #asmrcake #asmrgreenteadessert #asmrdessert #asmrcreampuffs #asmrmochi #asmrrollcake #asmrmousecake #asmrtart #asmrcrepecake #asmrlavacake #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmrmukbang #asmreating #asmreatingsound #asmreatingshow #asmreatingvideo #asmrcommunity #sastifyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbangsound #mukbangfood #mukbanglover #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #minyoonmin #greenteadessert #rollcake #creampuffs #tart #crepecake #lavacake #mousecake
cake cream
[vid_tags]

4 thoughts on “[NEW] ASMR GREEN TEA DESSERT || ROLL CAKE, CREAM PUFFS, TART, CREPE CAKE, LAVA CAKE || KWAI EATING VIDEO 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *