[NEW] How to Make a cake in Minecraft 1.7.10 2020

How to Make a cake in Minecraft 1.7.10

Likes: 82 – Dislikes: 6

How to Make a cake in Minecraft 1.7.10

1- Get Milk
2-Get Sugar
3- Get Sugar, milk, eggs and Wheat and craft Cake
Like and Suscribe 🙂
how to make a cake
Minecraft

3 thoughts on “[NEW] How to Make a cake in Minecraft 1.7.10 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *