[NEW] Black Forest Cake Recipe in 10 minutes – Microwave Black Forest Cake – Chocolate Cake Recipe 2020

Black Forest Cake Recipe in 10 minutes – Microwave Black Forest Cake – Chocolate Cake Recipe

Likes: 12109 – Dislikes: 681

Black Forest Cake Recipe in 10 minutes by Kitchen with Amna. A Super Moist Black Forest Cake in Microwave. A Step by Step Complete Black Forest Chocolate Cake Recipe at Home. Homemade Black Forest Cake Recipe by Amna.

Ingredients for Sponge Cake:

Plain Flour 150 gms / 1 Cup+2tbsp
Eggs 6
Powdered Sugar 150gm / 1 Cup
Cocoa Powder 6 tbsp / 60 gms
Baking Powder 1 tbsp / 10 gms
Vanilla Essence 1 tsp

Ingredients for Topping:

Whipped Cream
Cherries 1/2 Cup
Dark Chocolate 100gm
Sugar Syrup 1 Cup

Recipe Card:

Whipped Cream Recipe:

Website:

Facebook:

Twitter:

Google:

cake chocolate
black forest cake,black forest cake in microwave,without oven black forest cake,black forest cake recipe,cake,without oven,black forest cake recipe in hindi,no oven cake,homemade cake,how to make black forest cake,Chocolate Cake Recipe,Chocolate Cake,Black Forest Cake Recipe in 10 minutes,10 minutes cake recipe,cake recipes,easy black forest cake recipe,simple black forest cake recipe,black forest cake by kitchen with amna,kitchen with amna

24 thoughts on “[NEW] Black Forest Cake Recipe in 10 minutes – Microwave Black Forest Cake – Chocolate Cake Recipe 2020

  1. Mian Azab says:

    Mashallah allah aap ko hamesha khush rakhe aap buhat khubsoorat hain or aap ki recipes bhi shandar hote hain 💯❤😍💯😉❤😍😍☺☺😊😊☺☺😍😍❤💯💯❤😍☺😊😊☺😍😍❤💯💯☺😊😊☺😍❤💯💯❤😍☺☺😊☺😍❤💯💯❤😍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *