[NEW] NO BAKE CAKE | CREAM-O / OREO CAKE | 2 INGREDIENTS ONLY | EP. 8 2020

NO BAKE CAKE | CREAM-O / OREO CAKE | 2 INGREDIENTS ONLY | EP. 8

Likes: 8569 – Dislikes: 431

Ingredients:
-2 packs CREAM – O / OREO / BINGO
-2 cans ANGELS Kremdensada

For Decor
-Nips
-Choko Choko
-Stick O / Superstix

Join our FB Group (Recipe Sharing Group)

For Business & Collaboration:
E-Mail Add: lladochainah@gmail.com
cake cream
[vid_tags]

26 thoughts on “[NEW] NO BAKE CAKE | CREAM-O / OREO CAKE | 2 INGREDIENTS ONLY | EP. 8 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *