[NEW] ২ মিনিটে সবচেয়ে অল্প খরচে কেক ডেকোরেশনের হুইপড ক্রিম | Whipped Cream in 2 minutes using powder -Cake 2020

২ মিনিটে সবচেয়ে অল্প খরচে কেক ডেকোরেশনের হুইপড ক্রিম | Whipped Cream in 2 minutes using powder -Cake

Likes: 3515 – Dislikes: 183

২ মিনিটে সবচেয়ে অল্প খরচে কেক ডেকোরেশনের হুইপড ক্রিম |Whipped Cream in 2 mins with whip powder – Bangla Cake cream

1 sachet of dream whip (I used Kraft)
1/2 cup cold milk
1/2 tsp vanilla essence

#WhippingCream #DreamWhip #BangladeshiCakeCream

🎵 Support Ikson

cake cream
foodies fusion,কেক ডেকোরেশনের হুইপড ক্রিম,how to use foster clarks whipped topping mix,how to use whipped powder,cake cream bangla,cake cream in 2 minutes,কেক,ক্রিম,হুইপড,কেকের ক্রিম,হুইপড ক্রিম,২ মিনিটে সবচেয়ে অল্প খরচে কেক ডেকোরেশনের হুইপড ক্রিম,whipped cream recipe bangla

32 thoughts on “[NEW] ২ মিনিটে সবচেয়ে অল্প খরচে কেক ডেকোরেশনের হুইপড ক্রিম | Whipped Cream in 2 minutes using powder -Cake 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *