[NEW] 초콜릿 케이크, 초콜릿 디저트 먹방🍫ASMR MUKBANG CHOCOLATE CAKE, CREAM BUN, CHOCOLATE BAR EATING SOUNDS チョコレート·デザート 2020

초콜릿 케이크, 초콜릿 디저트 먹방🍫ASMR MUKBANG CHOCOLATE CAKE, CREAM BUN, CHOCOLATE BAR EATING SOUNDS チョコレート·デザート

Likes: 5296 – Dislikes: 173

❤자막을 설정해주세요❤

🍫해언 Instagram🍫
@haeeon-eats

🌻비즈니스 관련 문의🌻
lovehappyhaeeon@gmail.com
인스타그램 DM

#초콜릿디저트먹방 #CHOCOLATEPARTY
#초코케이크 #밀카초콜릿 #크림빵먹방
#바바크림빵 #빵먹방
#Móntrángmiệng #ของหวาน #postre
#MUKBANG #EATINGSOUNDS
cake cream
yt:cc=on

36 thoughts on “[NEW] 초콜릿 케이크, 초콜릿 디저트 먹방🍫ASMR MUKBANG CHOCOLATE CAKE, CREAM BUN, CHOCOLATE BAR EATING SOUNDS チョコレート·デザート 2020

  1. Saral Yumnam says:

    My mouth is full of saliva when i saw this ASMR and when she bites milka chocolate 😍💜💜and chocolate cream bread omg 😘😋😋 and the Mukbang chocolate looksss…….. sooooooooooo yummy , tasty and whenever i watch this i fell more hungry 😆😆😅😜😋😋

  2. 최정임 says:

    파이류 먹방 찾다가 해언님 영상 보는데 다이어트에는 정말 참기 힘든 영상입니다. 보지먈아야지 하다가 소리가 너무 중독성이 있어서 반복적으로 보고 있어요. ^^ 좋은 영상 계속 부탁드립니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *