[NEW] ASMR CHINESE DESSERT || MOCHI, MOUSE CAKE, CHOCOLATE CAKE,….|| KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR CHINESE DESSERT || MOCHI, MOUSE CAKE, CHOCOLATE CAKE,….|| KWAI EATING VIDEO

Likes: 674 – Dislikes: 23

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@__ella.cc

Video Source: Kwai App
Kwai ID: cc920219

#asmr #asmrcake #asmrdessert #asmrmochi #asmrcrepecake #asmrboxcake #asmrmousecake #asmrmukbang #asmrsound #asmrfood #asmrlover #asmrfood #asmrvideo #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #sastifyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbanglover #mukbangsound #mukbangfood #mukbanglover #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangasmr #mukbangeating #mukbangeatingshow #eating #eatingasmr #eatingsound #eatingshow #eatinglover #minyoonmin #cake #boxcake #crepecake #mochi
cake chocolate
asmr,asmrcake,mukbang,cake,boxcake,crepecake,mousecake,mochi

10 thoughts on “[NEW] ASMR CHINESE DESSERT || MOCHI, MOUSE CAKE, CHOCOLATE CAKE,….|| KWAI EATING VIDEO 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *