[NEW] Chocolate frosting|cake chocolate frosting using dairymilk|dairy milk chocolate frosting|cake cream 2020

Chocolate frosting|cake chocolate frosting using dairymilk|dairy milk chocolate frosting|cake cream

Likes: 52 – Dislikes: 0

Ingredients
Butter
Corn flour
Milk
Dairy milk
Sugar(optional)
cake chocolate
#frosting#chocolatefrosting#dairymilk#dairymilkchocolatefrosting#cakecream#creamforcake#vita

21 thoughts on “[NEW] Chocolate frosting|cake chocolate frosting using dairymilk|dairy milk chocolate frosting|cake cream 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *